Tipske kuće

U okviru tipskih kuća imamo

Tip kuće do 100m2
Tip kuće iznad 100m2
Tip kuće Golija