Tehnički opis

Tehnički opis montažnih kuća

Tehnički opis montažnih kuća može se sastojati od različitih elemenata, ali obično treba da sadrži sledeće:

 1. Temelj: opis vrste temelja koji se koristi za montažne kuće (npr. temeljne grede, betonske ploče), debljina i dimenzije temelja i način postavljanja temelja na gradilištu.
 2. Izgradnja: detaljan opis konstrukcije montažne kuće, uključujući upotrebljene materijale, vrste greda, stubova i podupirača, način povezivanja konstrukcije i način pričvršćivanja na temelj.
 3. Krov: opis vrste krova koji se koristi za montažnu kuću (npr. ravan krov, kosi krov), materijala koji se koriste za krov, dimenzija i nagiba krova, kao i načina pričvršćivanja krova na konstrukciju.
 4. Spoljašnja obloga: opis vrste spoljašnje obloge koja se koristi (npr. drvo, fiberglas, PVC), dimenzije obloge i način pričvršćivanja.
 5. Unutrašnja obrada: opis vrsta materijala koji se koriste za unutrašnju završnu obradu (npr. gips, OSB ploče), debljina i dimenzije materijala i način ugradnje.
 6. Instalacije: opis vrste instalacija koje se postavljaju u montažnim kućama, uključujući električne instalacije, vodovodne instalacije, instalacije za grejanje i hlađenje, i način na koji se postavljaju i povezuju sa ostalim delovima kuće.
 7. Prozori i vrata: opis vrsta prozora i vrata koji se koriste za montažne kuće, dimenzije i materijali koji se koriste i način pričvršćivanja na konstrukciju.
 8. Održavanje: opis postupaka održavanja i čišćenja montažnih kuća, kao i preporuke za redovno održavanje.
 9. Garancija: informacije o garanciji koju kompanija daje za svoje montažne kuće, kao i o uslovima i trajanju garancije.s

Ponuda ključ u ruke

GRADJEVINSKI RADOVI: Vrsi se iskopavanje temeljnih traka sirine=30cm i dubine50cm , u temeljne trake postavlja se sljunak kako bi se zemlja odvojila od betona sa armaturnom F10. Nakon toga vrsi se nasipanje betona marke MB25 i nastavlja se dalje sa zidanjem temelja izvan zemlje. Temelj se zida betonskim blokovima d= 20x20x40 na visini od dva reda blokova,u temelj se postavlja pocinkovana traka za uzemljenje, ubacuje se tampon od prljavog peska ili šljunka,postavlja se armaturna mreža F6 i  naliva se betonska ploča,betonom marke MB30 u visini do 10cm. Visina temelja se radi od 50cm do 60cm,sve preko te visine se doplaćuje dodatno na cenu dogovorenih  radova u iznosu utrošeniog materijala,rada i dodatnih troškova. Preko betonske ploče radi se hidro izolacija od <kondora> d=3mm. U prvoj fazi (pre montaže objekta radi se hidro izolacija u trakama širine 25-30cm ispod greda temeljača, a u drugoj fazi na preostali deo ploče.

CEMENTNI ESTRIH –KOŠULJICA:Voda,cement,pesak jedinica.Fabrin vlakna.Rad i materijal celom površinom kuće.

HIDRO I TERMO IZOLACIJE: Postavka kondora 3mm i varenje,postavka stirodura 30mm,premaz dvokomponentnom hidroizolacijom (sika) kompletan pod kupatila,zidove kupatila gde je predvidjena tuš kabina i deo kod lavaboa.Postavka hidro traka.

ODZAK: Podrazumeva zidanje dimnjaka od gotovih elemenata,system Šidel.Promera F135mm.

KONSTRUKTIVNI DEO KUĆE: Spoljašnji zid je debljine 26cm. Opis u daljem tekstu.

SPOLJAŠNJI ZIDNI ELEMENTI se rade u modularnim dimenzijama. Elementi se rade u radionici prema glavnom projetku i isporučuju se na gradilište. Elementi mogu biti spoljasnji i unutrašnji, puni ili sa ugradjenim prozorima i vratima u zavisnosti od mesta u sklopu objekta. SPOLJAŠNJI ZIDNI ELEMENTI se rade od drvenog rama d=120mm, koji se radi od zdrave čamove građe  sa obostranim obloganjem OSB vlagootpornom plocom d=10mm. Izmedju obloga odnosno u drveni ram se postavlja mineralna vuna koja služi kao toplotna i zvučna izolacija d=100mm,proizvodjača KNAUF ili ISOVER, toplotne provodljivosti QD=0,038W/m*K. Vezivanje obloga od OSB ploca za ram se vrši ekserima 28/50 ili klamaricama. Sapajanje zidnih elemenata u jednu celinu se vrši pomoću temeljača, venčanica i drvenih lajsni(spojnica), koje se ugrađuju u predhodno urađene žljebove. Temeljače se predhodno premazuju bitulitom, postavljaju na kondor i ankerišu za betonsku ploču. Prilikom izrade elemenata se vrši ugrađivanje plastičnih gibljivih creva za razvod elektro instalacija. Na spoljne zidne elemente radi se oblaganje stiroporom d=100mm.bez falca gramaže17 grama.Stiropor se lepi odgovarajućom pur penom i šrafi se holšrafima sa specijalnim tiplovima. Nakon postavljanja stiropora,na stiropor se nanosi dve ruke lepka i staklena mrežica 165g/m2. Završna obrada je fasada zaribana 2mm,proizvodjača JUB MARK,u svetlijim nijansama.Za tamnije nijanse ili druge fasade vrši se doplata kao i odvajanje boja i ukrasa od stiropora.Sa unutrašnje strane zidnih elemenata postavlja se rigips-karton ploča12,5mm proizvodjača KNAUF, sa bandažiranjem spojeva bandaž trakom,knauf ispunom,gletovanje zidova glet masom i premazivanje zidova dva puta poludisperzijom “jupolom” proizvodjača JUB, u nijansi belo. Bez odvajanja drugih boja.

UNUTRAŠNJI ZIDNI ELEMENTI: Rade se od zdravog čamovog drvenog rama d=80mm,koji se obostrano oblagažu sa OSB vlagootpornom pločom d=10mm,u koji se predhodno postavlja mineralna vuna d=50mm. Sa obe strane zidnih elemenata postavlja se rigips-karton ploča d=12,5mm,proizvodjača KNAUF. Vrši se bandažiranje sastava rigips-karton ploča, knauf ispuna, gletovanje glet masom i premazivanje dva puta poludisperzijom “jupolom” nijansa bela. Bez odvajanja drugih boja. Elementi za sanitarne prostorije se oblažu vlagootpornim rigips-karton pločama d=12,5mm.  Debljina unutrašnjeg zida je 12,5cm.

PLAFONSKA i KROVNA KONSTRUKCIJA: Plafonska konstrukcija se radi od čamovih gredica d=40x50mm koje se postavljaju u razmaku na 40cm u donjem pojasu krovne konstrukcije.Na plafonsku konstrukciju postavlja se parna brana od pvc folije i rigips-karton ploča 12,5mm. Sastavi rigips ploča se bandažiraju,knauf ispuna,gletuju se glet masom I premazuju poludisperzijom “jupolom” proizvodjača JUB dva puta. Sa gornje strane plafonske konstrukcije ili u tavanu postavlja se mineralna vuna d=150mm.

KROVNI NOSAČI se rade u radionici od prosušene zdrave čamove građe l/ll klase u svemu prema statičkom proračunu. Montaža krovnih nosača se vrši preko zidnih elemenata i povezuje se sa daščanom oplatom d=24mm. i vertikalnim spregovima tako da se postiže prostorna stabilnost krova i objekta. Preko daščane oplate vrši se postavljanje krovne folije,vertikalnih i horizontalnih letvi d= 24/48mm, tako da se dobija provetravanje ispod krovnog pokrivača. Pokrivanje krova se vrši falcovanim crepom marke“NEXTE” u crvenoj boji sa poklopcima(žlebnjacima). Strehe oko kuće opšivaju se aluminijumskom lamperijom ili fasadom.Širina streha je na manjim objektima DO 50M2 60cm, na većim objektima do 80cm.Venci-veterlajsne se rade od lima d=0,55mm u braon boji. Oluci, okapnice,opšivka oko dimnjaka vrši se limom u braon boji.   

FASADNA STOLARIJA: Radi se od PVC profila u beloj boji. Profili su sa 6 komora. Profili su marke KRAUSS. Svi prozori se rade u standardnim dimenzijama. Na sve prozore sem kupatilskog, postavljaju se aluminijumske spoljašnje roletne,aluminijumske vodjice,manuelno pomične,u beloj boji, što podrazumeva i  aluminijumske okapnice u beloj boji. Zastakljivanje prozora se vrši termoizolacionim staklom TERMOPAN d=4+16+4 sa silikonskim gitovanjemispod pvc lajsni.

RAZVOD ELEKTRO INSTALACIJA: Razvod struje se radi prema projektu i važećim propisima za montažne objekte.Sva instalacija se radi sa PGP kablovimadomaće proizvodnje Zaječar.Postavljamo spratnu tablu sa automatskim osiguračima i FID sklopku.Osigurači i FID sklopka su proizvodjača ETI. Strujna galanterija je bele boje proizvodjača Aling- Conel. Razvod u sobama po 3 utičnice.U kuhinji jedna trofazna,tri monofazne utičnice i iznad radnih površina jedna monofazna utičnica za uredjaje. Osvetljenje ispred ulaznih vrata i na terasi.Na terasi jedna monofazna utičnica.Rad i materijal. Bez priključenja na mrežu i mernog uredjaja.(Obaveza EPS-a).

RAZVOD VODE i KANALIZACIJE: Razvod vode i kanalizacije se radi po projektu i važećim propisima za montažne objekte.Razvod kanalizacije i vode u kupatilu se radi uzidno,takodje odvoda i vode u kuhinji.Razvod se radi PVC cevima ¾,proizvodjača Peštan. Razvod vode i kanalizacije se radi unutar kuće i svi izvodi instalacija iz objekta se ostavljaju na 1m iz objekta.Podrazumeva se postavka sanitarija. Rad i materijal.Bez priključka na mrežu i merni uredjaj.

KERAMIKA: Keramika je domaće proizvodnje prve klase.Pločice se priznaju u visini cene do 12eura za 1m kvadratni.Keramiku-pločice bira naručilac posla u salonima Keramike Jovanović. Naručilac posla može kupiti pločice i u drugim salonima i po višoj ceni od odredjenog budzeta za keramiku. U tom sličaju naručilac posla je u obavezi da izvrši doplatu i da obezbedi pločice na objektu-gradilištu.Keramika se postavlja u kupatilu do plafona, u kuhinji izmedju radnih površina i na pod ispod radnih površina,hodnicima,terasi i ispred ulaznih vrata.

SANITARIJA: Sanitarija podrazumeva tuš kabinu u kupatilu,lavabo sa ormarićem,ogledalo,šolja sa mono-blokom i slavine.Bojler 80l.Ukupan iznos za sanitarije priznaje se u visini do 800eura.Sanitarije bira naručilac posla u salonima Keramike Jovanović.

 LAMINAT: Laminat se priznaje u ceni do 10eura za 1m kvadratni,d=8omm.Laminat se postavlja u sobama i dnevnoj sobi.Dezen bira naručilac posla.

SOBNA VRATA: Unutrašnja stolarija je od hrastovog furnira sa širokim pervajz lajsnama,zapečena u komori. Boja sobnih vrata je beljeni hrast(bela) i natur hrast(svetli hrast).

RADOVI KOJI NISU PREDMET OVOG UGOVORA-PONUDE:

Izrada priključaka na lokalnu mrežu,telefon,klimatizacije,ventilator . Oblaganje temelja-malterisanje(postavka kulir fasade ili slično).Izrada šahte za vodu. Izrada prilaznih staza i trotoara oko objekta. Uredjenje gradjevinskog placa pre početka radova(rušenje starih objekata).Izrada glavnog projekta.Nabavka i ugradnja nameštaja i slično.Navedeni radovi su dopunski radovi koji se mogu ugovoriti naknadno.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: Može podrazumevati izvodjački projekat – radionički crteži potrebnih elemenata za izvodjenje radova i plan montaže objekta. 

LOGISTIKA i sl: Podrazumeva transport materijala iz radionice do gradilišta. Ishrana i smeštaj radnika.

Obaveza investitora je da obezbedi nesmetani prilaz do gradilišta(placa),vodu i struju za izvodjenje radova.

CENA:

NAPOMENA:Izmena i dopuna tehničkog opisa, može se vršiti pre izrade glavnog projekta. Svaka izmena koja menja konstrukciju objekta vrši se uz saglasnost sa projektantom i zavisno od datih izmena, menja se cena pojedinih ili kompletnih radova.

Ponuda siva faza

GRADJEVINSKI RADOVI: Preko betonske ploče radi se hidroizolacija od kondora d=3mm. Postavljaju se trake kondora  25-30cm širine ispod zidova konstrukcije,odnosno greda temeljača.

KONSTRUKTIVNI DEO KUĆE: Spoljašnji zid je debljine 24cm. Opis u daljem tekstu.

 ZIDNI ELEMENTI se rade u modularnim dimenzijama. Elementi se rade u radionici prema glavnom projetku i isporučuju se na gradilište. Elementi mogu biti spoljasnji i unutrašnji, puni ili sa ugradjenim prozorima i vratima u zavisnosti od mesta u sklopu objekta.

SPOLJAŠNJI ZIDNI ELEMENTI se rade od drvenog rama d=120mm, koji se radi od zdrave čamove građe  sa obostranim obloganjem OSB vlagootpornom plocom d=10mm. Izmedju obloga odnosno u drveni ram se postavlja mineralna vuna koja služi kao toplotna i zvučna izolacija d=100mm,proizvodjača KNAUF ili ISOVER, toplotne provodljivosti QD=0,038W/m*K. Vezivanje obloga od OSB ploca za ram se vrši ekserima 28/50 ili klamaricama. Sapajanje zidnih elemenata u jednu celinu se vrši pomoću temeljača, venčanica i drvenih lajsni(spojnica), koje se ugrađuju u predhodno urađene žljebove. Temeljače se predhodno premazuju bitulitom, postavljaju na kondor i ankerišu za betonsku ploču. Prilikom izrade elemenata se vrši ugrađivanje plastičnih gibljivih creva za razvod elektro instalacija. Na spoljne zidne elemente radi se oblaganje stiroporom d=80mm.bez falca gramaže17 grama.Stiropor se lepi odgovarajućom pur penom i šrafi se holšrafima sa specijalnim tiplovima. Nakon postavljanja stiropora,na stiropor se nanosi dve ruke lepka i staklena mrežica 165g/m2. Završna obrada je fasada zaribana 2mm,proizvodjača JUB MARK,u svetlijim nijansama.Za tamnije nijanse ili druge fasade vrši se doplata kao i odvajanje boja i ukrasa od stiropora.Sa unutrašnje strane zidnih elemenata postavlja se rigips-karton ploča12,5mm proizvodjača KNAUF, sa bandažiranjem spojeva bandaž trakom,knauf ispunom,gletovanje zidova glet masom i premazivanje zidova dva puta poludisperzijom “jupolom” proizvodjača JUB, u nijansi belo. Bez odvajanja drugih boja.

UNUTRAŠNJI ZIDNI ELEMENTI: Rade se od zdravog čamovog drvenog rama d=80mm,koji se obostrano oblagažu sa OSB vlagootpornom pločom d=10mm,u koji se predhodno postavlja mineralna vuna d=50mm. Sa obe strane zidnih elemenata postavlja se rigips-karton ploča d=12,5mm,proizvodjača KNAUF. Vrši se bandažiranje sastava rigips-karton ploča, knauf ispuna, gletovanje glet masom i premazivanje dva puta poludisperzijom “jupolom” nijansa bela. Bez odvajanja drugih boja. Elementi za sanitarne prostorije se oblažu vlagootpornim rigips-karton pločama d=12,5mm.  Debljina unutrašnjeg zida je 12,5cm.

PLAFONSKA i KROVNA KONSTRUKCIJA: Plafonska konstrukcija se radi od čamovih gredica d=40x50mm koje se postavljaju u razmaku na 40cm u donjem pojasu krovne konstrukcije.Na plafonsku konstrukciju postavlja se parna brana od pvc folije i rigips-karton ploča 12,5mm. Sastavi rigips ploča se bandažiraju,knauf ispuna,gletuju se glet masom I premazuju poludisperzijom “jupolom” proizvodjača JUB dva puta. Sa gornje strane plafonske konstrukcije ili u tavanu postavlja se mineralna vuna d=150mm.

KROVNI NOSAČI se rade u radionici od prosušene zdrave čamove građe l/ll klase u svemu prema statičkom proračunu. Montaža krovnih nosača se vrši preko zidnih elemenata i povezuje se sa daščanom oplatom d=24mm. i vertikalnim spregovima tako da se postiže prostorna stabilnost krova i objekta. Preko daščane oplate vrši se postavljanje krovne folije,vertikalnih i horizontalnih letvi d= 24/48mm, tako da se dobija provetravanje ispod krovnog pokrivača. Pokrivanje krova se vrši falcovanim crepom marke“NEXTE” u crvenoj boji sa poklopcima(žlebnjacima). Strehe oko kuće opšivaju se aluminijumskom lamperijom ili fasadom.Širina streha je na manjim objektima 60cm, na većim objektima 80cm.Venci-veterlajsne se rade od lima d=0,55mm u braon boji. Oluci, okapnice,opšivka oko dimnjaka vrši se limom u braon boji.   

FASADNA STOLARIJA: Radi se od PVC profila u beloj boji. Profili su sa 6 komora. Profili su marke KRAUSS. Svi prozori se rade u standardnim dimenzijama. Na sve prozore sem kupatilskog, postavljaju se aluminijumske spoljašnje roletne,aluminijumske vodjice,manuelno pomične,u beloj boji, što podrazumeva i  aluminijumske okapnice u beloj boji. Zastakljivanje prozora se vrši termoizolacionim staklom TERMOPAN d=4+16+4 sa silikonskim gitovanjem ispod pvc lajsni.

RADOVI KOJI NISU PREDMET OVOG UGOVORA-PONUDE:

Izrada temelja.Izrada podova.keramičarski radovi,keramika,sanitarija,voda –kanalizacija,elektroinstalacije,sobna vrata,laminate. Izrada priključaka na lokalnu mrežu,telefon,klimatizacije,ventilator .Komarnici na prozorima. Oblaganje temelja-malterisanje(postavka kulir fasade ili slično).Izrada šahte za vodu. Izrada prilaznih staza i trotoara oko objekta. Uredjenje gradjevinskog placa pre početka radova(rušenje starih objekata).Izrada glavnog projekta.Nabavka i ugradnja nameštaja i slično.Navedeni radovi su dopunski radovi koji se mogu ugovoriti naknadno.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: Može podrazumevati izvodjački projekat – radionički crteži potrebnih elemenata za izvodjenje radova i plan montaže objekta. 

LOGISTIKA i sl: Podrazumeva transport materijala iz radionice do gradilišta,hranu i smeštaj radnika.

Obaveza investitora je da obezbedi nesmetani prilaz do gradilišta(placa),vodu i struju za izvodjenje radova.

CENA: Cena na osnovu tehničkog opisa iznosi  ______eura.

NAPOMENA:Izmena i dopuna tehničkog opisa, može se vršiti pre izrade glavnog projekta. Svaka izmena koja menja konstrukciju objekta vrši se uz saglasnost sa projektantom i zavisno od datih izmena, menja se cena pojedinih ili kompletnih radova.

Osnovni paket

Zid montažne kuće sastoji se od sledećih slojeva, počev od spoljašnje strane:

 1. Demit fasada: ovo je složen sistem spoljnih obloga koji uključuje:
  Lepak za ojačanje: koristi se za pričvršćivanje armaturne mreže na zid.
  Ojačana mreža: služi za jačanje i stabilizaciju fasadnog sloja.
  Lepak za izravnavanje: koristi se za izravnavanje površine i pričvršćivanje podloge.
  Podloga: ovo je sloj koji se nanosi pre završnog maltera, a služi za pripremu površine za nanošenje završnog sloja.
  Završni beli dekorativni malter: ovo je završni sloj fasade, koji se nanosi nakon pripremnih slojeva i služi za zaštitu fasade i davanje joj dekorativnog izgleda.
 2. Stiropor: ovaj sloj debljine 8 cm služi kao dodatna toplotna izolacija, poboljšavajući energetsku efikasnost kuće.
 3. OSB ploče: ovo su orijentisane strukturne ploče koje se koriste za jačanje i stabilizaciju zidne konstrukcije.
 4. Parna barijera: ova membrana sprečava prodiranje vlage u zidove kuće.
 5. Drvena konstrukcija: to su vertikalni stubovi i horizontalne grede koje čine unutrašnju strukturu zida i obezbeđuju osnovnu čvrstoću zidova kuće.
 6. Mineralna vuna: ovaj sloj debljine 10 cm služi kao dodatna toplotna izolacija i pomaže u zaštiti od buke.
 7. Gips-kartonske ploče: to su ploče koje se koriste za unutrašnje oblaganje zidova i plafona kuće, a služe za stvaranje glatke površine i zaštitu od požara. Debljina panela je 1,25 cm.
PRIRODNI MATERIJALI

Ekonomik paket

Zid montažne kuće sa ovim materijalima ima sledeći slojevit sastav:

 1. Spoljni sloj – demit fasada:
  lepak za ojačanje
  armaturna mreža
  lepak za zaglađivanje
  fondacija
  završni beli dekorativni malter
 2. Izolacija – stiropor debljine 10 cm.
 3. Unutrašnji sloj – OSB ploče debljine 1 cm, koje služe kao dodatna stabilizacija konstrukcije i kao podloga za postavljanje drugih materijala.
 4. Parna barijera, koja sprečava prolaz vodene pare i vlage iz unutrašnjosti ka zidu.
 5. Drvena konstrukcija dimenzija 5k12cm koja čini okvir zida.
 6. Izolacija – mineralna vuna debljine 10 cm, koja služi kao toplotna i zvučna izolacija.
 7. Unutrašnji sloj – gips kartonske ploče debljine 1,25 cm, koje služe kao završni sloj unutrašnjeg zida i omogućavaju lakše farbanje ili lepljenje tapeta.

Ukupna debljina zida sa ovim materijalima je oko 29,25 cm. Ovaj zid pruža dobru toplotnu izolaciju, kao i zvučnu izolaciju, i može biti efikasno rešenje za montažnu kuću.

OTPORNOST NA ZEMLJOTRESE

Mega paket

Zid montažne kuće sa ovim materijalima ima slojevit sastav koji se sastoji od:

 1. Spoljni sloj – demit fasada:
  lepak za ojačanje
  armaturna mreža
  lepak za zaglađivanje
  fondacija
  završni beli dekorativni malter
 2. Izolacija – stiropor debljine 15 cm koji se postavlja iznad spoljašnjeg sloja i služi kao toplotna izolacija.
 3. Unutrašnji sloj – OSB ploče debljine 1 cm, koje služe kao dodatna stabilizacija konstrukcije i kao podloga za postavljanje drugih materijala.
 4. Parna barijera, koja sprečava prolaz vodene pare i vlage iz unutrašnjosti ka zidu.
 5. Drvena konstrukcija dimenzija 5k15cm koja čini okvir zida.
 6. Izolacija – mineralna vuna debljine 15 cm, koja se postavlja između drvene konstrukcije i služi kao dodatna toplotna i zvučna izolacija.
 7. Unutrašnji sloj – OSB ploče debljine 0,9 cm, koje se postavljaju iznad izolacije kako bi se dodatno ojačala konstrukcija i omogućilo lakše pričvršćivanje gipsanih ploča.
 8. Završni sloj – gips kartonske ploče debljine 1,25 cm, koje služe kao završni sloj unutrašnjeg zida i omogućavaju lakše farbanje ili lepljenje tapeta.

Ukupna debljina zida sa ovim materijalima je oko 34,3 cm. Ovaj zid obezbeđuje izuzetno dobru toplotnu i zvučnu izolaciju, kao i stabilnost i čvrstoću konstrukcije.

Bolja iskorišćenost prostora

 Zidovi montažnih kuća su tanji, što znači više prostora u samoj kući.

Bolja zvučna izolacija

 Montažne kuće se obično prave od panela koji se proizvode u kontrolisanim uslovima u fabrici, što omogućava bolju preciznost i kvalitet izrade. Takođe, montažne kuće imaju manje rupa i pukotina u zidovima, što smanjuje propuštanje zvuka, a bolje su izolovane i od zvuka i od toplote zbog upotrebe različitih materijala.

Povoljnije cene

Montažne kuće se proizvode u fabričkim uslovima, što omogućava veću efikasnost i niže troškove rada.Takođe, montažne kuće koriste savremenije materijale i tehnologije proizvodnje, što smanjuje cenu.